top of page
BlackSmith home
RES08269-min_edited.jpg

ความเป็นมาของเรา

Blacksmith เกิดจากโจทย์ของการค้นหามือจับและลูกบิด ให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย เราเห็นว่ารูปแบบที่มีในปัจจุบัน ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเต็มที่

  

Blacksmith จึงได้รวบรวมสินค้ามือจับกว่า 200 ประเภท รวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาและการออกแบบ เพื่อให้ทุกความต้องการเป็นจริง

สินค้ามาใหม่

RES08121.jpg
1.jpg

METAL

3.jpg

WOOD

4.jpg

STONE

5.jpg

ACRYLIC

Untitled-1.jpg
2.jpg

LEATHER

DOORKNOB

DOUBLESIDED

bottom of page